FYSIOTERAPIA
Johanna Nuopponen    p. 0400-490602

 Etusivu   Hieronta   Nivelten mobilisointi   Fysikaalinen terapia   Ohjaus ja neuvonta   Palvelut   Hinnasto   Yhteystiedot 


HIERONTA JA MANUAALINEN TERAPIA

Manuaalisessa terapiassa selvitetään asiakkaan fyysistä suorituskykyä, hermo-, lihas- ja niveltoimintoja sekä pyritään poistamaan ja ennaltaehkäistään tuki- ja liikuntaelimistön toimintarajoitteita. Tavoitteena on kivun lievittäminen, fyysiseen suorituskykyyn ja nivelten toimintaan vaikuttaminen sekä neuraalikudoksen ja lihasten toiminnan normalisointi.
Manuaalisessa terapiassa käytämme pehmytkudosten käsittelyä (hieronta), nivelten mobilisointi, stabilointi ja manipulointi sekä avustettua terapeuttista harjoittelua.

Pehmytkudosten käsittely

Manuaalisessa terapiassa selvitetään asiakkaan fyysistä suorituskykyä, hermo-, lihas- ja niveltoimintoja sekä pyritään poistamaan ja ennaltaehkäistään tuki- ja liikuntaelimistön toimintarajoitteita. Tavoitteena on kivun lievittäminen, fyysiseen suorituskykyyn ja nivelten toimintaan vaikuttaminen sekä neuraalikudoksen ja lihasten toiminnan normalisointi.
Tällä tarkoitetaan lihasten ja lihasten toimintaan vaikuttavien rakenteiden käsittelyä. Käyttämiämme pehmytosakäsittelyjä ovat hieronta ja neuraalikudoksen mobilisointi. Neuraalikudoksen mobilisoinnissa vaikutetaan hermokudoksen dynamiikkaan liikuntaelimistön kivuttomien liikkeiden ja asentojen mahdollistamiseksi.

Hieronta

Hieronta on hoitotarkoituksessa tehtävää pehmytkudosten mekaanista muokkausta. Yleisimmin hierontaa käytetään fyysisistä suorituksista tai tapaturmista seuranneiden lihasten jännitystilojen ja niistä aiheutuneiden kipujen laukaisuun. Hieronta parantaa lihasten aineenvaihduntaa ja kimmoisuutta.